El servei de reparació i ajust de TC consisteix en la comprovació, reparació, ajust o modificació de qualsevol component fix, mòbil i / o accessoris de tot tipus de grups de punxonat, matriceria i fins i tot components de màquina sense importar marca i model.

Comprovació

Revisió de tots els elements, comprovació dels mateixos (mesures, xaveta, cargol, etc.)

Reparació

Substitució de qualsevol element que interfereixi en el bon funcionament del grup, tant per desgast com per trencament.

Ajust

Ajustem els grups per al seu correcte funcionament modificant altures, recorreguts, etc..

Modificació

Estudiem la possibilitat de modificacions i canvis en grups de punxonat i matriceria, realitzant elements nous i / o modificant els ja existents.

ESMOLAT DELS PUNXONS

Com a norma general, no s'hauria de permetre que els punxons arribessin a necessitar un afilat major de 0,10 mm. I seria òptim rectificar en passades suaus (Z) d'entre 0,01 i 0,02 mm.

Aquests paràmetres indicarien un correcte manteniment dels punxons.

Per punxons amb recobriments especials: DUR-TiN, DUR-ALUM,DUR-INOX,DUR-EXTREM i DUR-EXTREM PLUS emprar els mateixos indicadors; i depenent de la màquina que s'utilitzi, rectificar amb les més altes revolucions de mola possibles i amb avanços entre 2.500 i 4.000 mm / min.

Un cop fet l'afilat del punxó, comprovar que la zona perimetral del tall ha quedat completament neta i no presenta gripat per adhesió de partícules del material punxonat,

ESMOLAT DE MATRIUS

Mantenint les matrius en tall viu, allargarà la vida dels punxons, ja que aquests no hauran de embotir la xapa abans de ser tallada, s'evitaran rebaves, soroll excessiu i es deixarà una qualitat correcta en el tall.

Serveixen els mateixos paràmetres de mola, avenços i passades tant en el punxó com a la matriu; i abans de donar per bo l'afilat de la matriu, comprovar que a la part interior del perímetre de tall, no han quedat restes de partícules de xapa adherides, que vagin friccionant amb el punxó en iniciar de nou el treball.

Evitar l'escalfament de les peces, usant sempre un refrigerant adequat o taladrines. L'energia produïda per la fricció de la mola amb els acers, farà que aquests hagin quedat lleugerament imantats; desmagnetitzar les eines abans d'iniciar el treball.

DESCÀRREGA COMPARATIVA RECOBRIMENTS

DUR-TiN

– COLOR : groc or

– APLICACIONS: General

– PROPIETATS: Redueix el desgast per abrasió i adhesió.

DUR-ALUM

– COLOR: gris negre

– APLICACIONS: Aluminis, llautó i derivats

– PROPIETATS: Redueix el desgast per adhesió.

Sota coeficient de fricció.

Bones propietats de lliscament.

DUR-INOX

– COLOR : gris violeta

– APLICACIONS: fe, galvanitzats, AC. inoxidables

– PROPIETATS: Relació optimitzada entre duresa i tensió residual compressiva.

Desgast uniforme.

Bones propietats de lliscament.

DUR-EXTREME

– COLOR: gris blavós

– APLICACIONS: General; Recomanat per a Ac. inoxidable.

– PROPIETATS: Resistència al desgast molt elevada i excel·lent duresa en calent.

Molt bona estabilitat al xoc tèrmic.

Velocitat de tall notablement més alta.

DUR-EXTREM PLUS

– COLOR: crom

– APLICACIONS: General; especialment indicat per a Ac. inoxidable.

– PROPIETATS: La major duresa superficial.

Menor tendència al calor.

Major protecció especialment en les vores contra l'inici i

propagació d'esquerdes.

Pot allargar la vida útil del punxó fins a un 100%